Drukuj

O nas

Aktualna nazwa                       OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WÓJCINIE

Rejestr                                     POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Forma prawna                          STOWARZYSZENIE

 

Województwo                          Łódzkie

Powiat                                     Wieruszowski

Gmina                                       Łubnice

Miejscowość                             Wójcin

Ulica                                         Gen. Karola Świerczewskiego

Nr domu                                   4

Kod pocztowy                          98-432

Poczta                                      Łubnice

Adres strony Internetowej       http://www.osp-wojcin.pl

Adres poczty elektronicznej

 

Data wpisu do rejestru            2003-02-13

stowarzyszeń

 

Nazwa organu reprezentacji     Zarząd