Drukuj

Historia naszej OSP

 

Pierwsze zachowane informacje na temat Straży Ogniowej w Wójcinie pochodzą z początków XX wieku. Ale też nie należy wykluczyć istnienia podobnej grupy w Wójcinie przed rozbiorami Polski i za czasów zaborów. Może o tym świadczyć fakt posiadania przez wieś Wójcin pompy ręcznej do gaszenia pożarów - najprawdopodobniej jednak była to grupa o charakterze doraźnym przy kościele lub miejscowym folwarku. Niestety brak jest na ten temat jakichkolwiek informacji pisanych, które by przetrwały do naszych czasów.

Z zapisów w dokumentach wynika, iż po ostatnim pożarze drewnianego kościoła wójcinskiego, wraz z częścią zabudowań Wójcina w roku 1911, "życie" zmusiło mieszkańców do kolejnych starań u władz Rosji carskiej, by wydała pozwolenie na powstanie i działalność Straży Ogniowej. Starania te poparte przez : z Wójcina - ks. Andrzeja Witulskiego, z Dzietrzkowic - ks. Antoniego Snowackiego, zarządców pobliskich majątków, min; Dzietrzkowice, Łubnice - Jana Rapparda, a w Wójcinie także dyrektora Szkoły Powszechnej - Włodzimierza Szewczuka.

Efektem tych działań była zgoda na powstanie, w listopadzie 1911 roku Straży Ogniowej.

Podobne zezwolenia władze carskie wydały także dla Dzietrzkowic i Łubnic.

Pierwszym naczelnikiem Ochotniczej Straży Ogniowej w Wójcinie został dyrektor szkoły Władysław Szewczuk, który pełnił tą funkcje do 1916 roku. Od roku 1916 do 1936 funkcję naczelnika pełnił Michał Białek s. Ferdynanda. W roku 1936 rozpoczęto budowę nowej, już murowanej remizy strażackiej wraz z salą widowiskową, a budowę jej zakończono już podczas trwania II wojny światowej. Do tego czasu w Wójcinie cały sprzęt straży mieścił się w drewnianej szopie i nie było tego zbyt wiele, ale z czasem jednostka została należycie umundurowana (patrz zdjęcie z 1930 roku) i wyposażona.

Na jej stanie jest ręczna sikawka p. pożarowa i ręczny sprzęt gaśniczy. Po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku straż miała większe poparcie z racji stacjonowania na tym terenie Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP) i ich wsparcia sprzętowego i mundurowego. Od roku 1936 do momentu wybuchu wojny naczelnikiem straży był Franciszek Mendel. Po wyzwoleniu w 1945 straż przemianowano na OSP, a funkcję naczelnika ponownie powierzono sercem oddanemu straży w Wójcinie Michałowi Białkowi synowi Ferdynanda. W roku 1947 na naczelnika straży wybrano Czesława Cichosza, który pełnił tą funkcję do 1951 roku. Pierwszy po wojnie sztandar OSP w Wójcinie zakupiła z własnych funduszy w 1948 roku. Poprzedni, który wykonano w 1912 roku został skonfiskowany przez okupanta w 1942 roku wraz z wszystkimi chorągwiami kościelnymi i dzwonami, które to nigdy już nie powróciły do Wójcina.

W 1948 roku zarząd straży wygląda następująco: Naczelnik- Czesław Cichosz, Prezes- Jakub Adamski, V-ce prezes - ks. St. Ratoń, członkowie zarządu: Konstanty Korek, Czesław Kaczmarek, Florian Dulas, Czesław Kmiecik, Wacław Kurowski.

Pierwszy samochód OSP zakupiła z funduszy własnych w lipcu 1960 roku od jednostki wojskowej w Szczecinku, a był to angielski samochód marki  "Dodge". Przystosowano go do celów straży i od 7 maja 1961 roku był oficjalnie użytkowany podczas akcji gaśniczych w Wójcinie i okolicy. Również w tym samym 1960 roku przybudowano do istniejącej remizy strażackiej tzw. "przybudówkę", od strony południowej, którą zaadaptowano na siedzibę wiejskiego klubu.

W latach 1962-1966 zarząd pracował w następującym składzie: Prezes- Wilczyński Tadeusz, Naczelnik- Tomaszewski Zbigniew, Gospodarz- Kmiecik Czesław, Skarbnik- Korek Konstanty, Opiekun sztandaru- Polowy Tadeusz, Sekretarz- Piasta Stanisław i członek zarządu- Piasta Jakub.

Od 18 czerwca 1967 roku staż pracowała w składzie: Prezes- Józef Szybak, Naczelnik- Zbigniew Tomaszewski, Skarbnik- Korek Konstanty ( później od 1968 Piasta Tadeusz ), Gospodarz- Kmiecik Czesław, Sekretarz- Sikora Henryk, Z-ca naczelnika- Stanisław Flis, członek- Kwiryn Mielczarek. Komisja rewizyjna: Sikora Konrad, Piasta Jakub, Cichosz Wacław. Wyżej wymieniony skład pracował w Wójcinie do 1972 roku.

W roku 1976 OSP otrzymała nowy samochód marki "Żuk", dla którego przybudowano i przystosowano nowy garaż przy remizie strażackiej.

Od 1973 do 1983 roku władze OSP wyglądały następująco : Prezes- Wilczyński Tadeusz, Naczelnik- Zbigniew Tomaszewski, Skarbnik- Piasta Tadeusz, Sekretarz- Flis Stanisław, Z-ca naczelnika- Kwiryn Mielczarek, członek- Józef Szybak i przybywa nowość- stanowisko  "kulturalnego", którym zostaje wybrany- Stefan Piekielny. Komisja rewizyjna w składzie : Przewodniczący- Sikora Konrad i członkowie : Cichosz Wacław i Noworyta Franciszek.

W roku 1978 otynkowano całą salę OSP wraz z przybudówką i garażami.

W roku 1979 stare umundurowanie strażaków, zostaje zastąpione nowym.

Od 1987 roku w skład zarządu OSP wchodzą: Prezes- Tadeusz Wilczyński, Naczelnik- Stanisław Kulak, Z-ca Ryszard Mendel, Sekretarz- Andrzej Dziekan, Skarbnik- Bronisław Grabarz, Kronikarz- Franciszek Noworyta, Gospodarz- Jerzy Kmiecik, oraz członkowie : Zbigniew Tomaszewski i Antoni Alberty. Komisja Rewizyjna w składzie : Józef Szybak, Kwiryn Mielczarek, Zbigniew Piasta.

W roku 1987 OSP uroczyście obchodzi 75-lecie swojego istnienia, z tej to okazji druhowie zostają odznaczeni publicznie przez ówczesne władze państwowe i polityczne: Józef Szybak, Wacław Kurowski, Stanisław Flis, Antoni Alberty, Henryk Dybek, Stanisław Mączka, Eugeniusz Kaczmarek, Szczepan Cierkosz, Ryszard Mendel, Zdzisław Cierkosz, Piasta Zbigniew, Matusiak Władysław.

 

 

 Przez następne lata zarząd ulega tylko małym zmianom, a mianowicie w 1988 roku funkcje Gospodarza przejmuje Stanisław Flis, a do roku 1989 funkcję Sekretarza przejmuje - Józef Zabłocki.

Od 1991 roku zarząd OSP wygląda następująco: Prezes- Franciszek Noworyta, Naczelnik- Stanisław Kulak, Z-ca Ryszard Mendel, Sekretarz- Józef Zabłocki, Skarbnik- Grabarz Bronisław, Gospodarz i Kronikarz- Stanisław Flis, członkowie- Wilczyński Tadeusz i Tomaszewski Zbigniew.

W roku 1993 OSP wzbogaciła się o nowy pojazd bojowy, którym był "Star 66" przystosowany do celów p. pożarowych już po zakupie i odpowiednio wyposażony, jego wadą był niestety brak wspomagania kierownicy, co prowadziło czasem do zaskakujących sytuacji podczas wyjazdów do akcji.

Od roku 1996 do składu zarządu dochodzi nowy Zastępca- Siwek Andrzej i członek- Sikora Jacek. Pozostały skład nie uległ zmianie.

Najnowszy samochód Straży Pożarnej z Wójcina, którym jest Star 244, OSP otrzymała w roku 2001. Do dnia dzisiejszego OSP posiada nadal samochód marki "Żuk".

Od roku 2003 zarząd OSP wygląda następująco : Prezes- Kulak Stanisław, V-ce prezes- Sikora Jan, Naczelnik- Siwek Andrzej, Z-ca Kopis Zenon, Sekretarz i Skarbnik- Dziekan Andrzej, Gospodarz- Cirkosz Andrzej, członkowie to : Gołębiowki Grzegorz, Leśnikowski Wojciech. Komisja Rewizyjna : Szczukiecki Zenon, Mączka Jan, Tomaszewski Henryk.

W szeregach OSP są następujący czynni druhny i druhowie: ( porządek alfabetyczny)

Białek Zbigniew, Cirkosz Andrzej, Cierkosz Zdzisław, Ciach Piotr, Dulas Jan, Dziekan Andrzej, Flis Helena, Flis Michał, Gołębiowski Edward, Gołębiowski Grzegorz, Gołębiowski Robert, Kmiecik Jerzy, Kmiecik Grzegorz, Kopis Zenon, Kopis Maciej, Kuna Michał, Korek Ryszard, Kulak Stanisław, Lorenc Zenon, Leśnikowski Wojciech, Mamczak Tomasz, Matusiak Sylwester, Mączka Bogdan, Mączka Jan, Mączka Mirosław, Mączka Adam, Mendel Ryszard, Pacyna Krzysztof, Pawlik Jan, Pawlik Tomasz, Rogowski Paweł, Sikora Jan, Siwek Andrzej, Siwek Marcin, Siódmiak Grzegorz, Siódmiak Łukasz, Strzelecki Dariusz, Strzelczyk Kamil ,Szybak Mateusz, Toboła Kamil, Tomaszewski Grzegorz, Tomaszewski Henryk, Tomaszewski Czesław, Wejner Patryk, Wilczyński Jakub, Wójcik Krzysztof, Wydmuch Maciej, Wypych Krzysztof, Łuczak Piotr, Łuczak Marian, Łuczak Piotr, Zataj Jarosław.

OSP Wójcin to także młodzieżowe sekcje strażackie (MDP), do których należą :

(Drużyna żeńska) : Jagoda Jagieła, Aleksandra Jagieła, Katarzyna Juszczak, Gabriela Zimoch, Joanna Dziekan, Magdalena Grenich, Roksana Wejner, Natalia Piasta, Paulina Siódmiak

(Drużyna męska): Wojciech Sroka, Mikołaj Czyż, Kamil Zataj, Patryk Piotrowicz, Michał Wydmuch, Daniel Strzelczyk, Jakub Łuczak.

W skład OSP wchodzą także członkowie wspierający:

Alberty Antoni, Aleksandrowicz Jan, Cierkosz Jadwiga, Cierkosz Wiesław, Cierkosz Stanisław, Głąb Eugeniusz, Głowacka Maria, Homza Mikołaj, Jura Stanisław, Jeziorny Józef, Klatka Izabela, Lis Stefan, Lis Marian, Mączka Stanisław, Mączka Henryka, Musiałek Stanisław, Piasta Eugeniusz, Szczukiecki Zenon, Śmiałek Henryk, Tomaszewski Jan, Witkowska Franciszka, Zataj Eugeniusz, Zimoch Zdzisław.

Honorowi członkowie OSP to :

Ks. Zbigniew Króczyński, Druszcz Krystyna, Dulas Józef, Duszyński Ryszard, Matusiak Władysław, Noworyta Franciszek, Kulak Stanisław.

 


 

Straż Ogniowa, a później Ochotnicza Spraż Pożarna w Wójcinie na przestrzeni dziejów była i jest zawsze na trwałe związana z historią wsi. Zwierała swoje szeregi nie tylko podczas zagrożeń pożarowych, ale także była niezawodnie obecna podczas każdych uroczystości wiejskich. Począwszy od świąt kościelnych, gdzie pełni zawsze straż przy "Grobie Pańskim", poprzez święta państwowe i okolicznościowe. Remiza strażacka była centrum kulturalno - oświatowym wsi, zanim ja tak na stałe nazwano niedawno, w niej to odbywały się dawniejsze zabawy wiejskie, później dyskoteki oraz miało swoje miejsce także i kino objazdowe "Bławatek". Podczas karnawału i sylwestra odbywały się huczne zabawy do białego rana. Mamy nadzieję że nowo powstała sala OSP będzie nadal spełniała tą samą pożyteczną rolę dla społeczeństwa Wójcina i Andrzejowa.

Dzisiejsza jednostka OSP to coraz nowocześniejszy sprzęt i zastęp ludzi gotowych do działania w przypadku każdego zagrożenia. Dzięki nowoczesnym urządzeniom radiowym włączona także do systemu szybkiego reagowania z ośrodkiem centralnym Powiatowej Straży Pożarnej w Wieruszowie.

W lipcu 2010 roku oddano do użytkowania nowy kompleks budynków OSP pod nazwą "Centrum kultury wsi Wójcin i Andrzejów".

W dniu 29.01.2011 roku odbyło się walne zebranie członków OSP. Na zebraniu podsumowano minioną 5-letnią kadencję. Głównym celem było jednak wybranie nowych władz dla naszej jednostki.

Na zebranie przybyli zaproszeni goście z terenu gminy i powiatu, na czele z Panem starostą Andrzejem Szymankiem i Panem wójtem Henrykiem Cioskiem, oraz druhem Eugeniuszem Książkiem. Całośc zebrania uświetniła swoim występem Orkiestra Dęta OSP z Łubnic. Do najważniejszych tematów poruszanych na zebraniu należały : sprawozdania finansowe, bilans dokonań na przestrzeni ostatniej dekady, plany i zamierzenia na przyszłość. Nadmieniono także iż planowany jest zakup nowego wozu bojowego i czyni się starania w celu pozyskania środków na ten ambitny cel.

W dalszej czesci zebrania w poczet członków honorowych OSP w Wójcinie zaliczono druha Franciszka Noworytę. Dotychczasowy prezes druh Stanisław Kulak decyzją zebrania został mianowany honorowym prezesem OSP ze względu na piastowaną obecnie funkcję radnego gminnego.

W bierzącym roku (2011) OSP w Wójcine, jak i pozostałe jednostki z naszej gminy będą obchodzić swój jubileusz 100-lecia istnienia. W Wójcinie obchody odbyły się 16-17.07.2011.

 

W skład nowych władz OSP w Wójcinie wchodzą:

Prezes - Kopis Zenon

Naczelnik - Rogowski Paweł

Wiceprezes - Kmiecik Grzegorz

Z-ca Naczelnika - Śmiałek Adam

Sekretarz i jednocześnie Skarbnik - Dziekan Andrzej

Gospodarz - Cirkosz Andrzej

Członkowie zarządu - Maczka Jan, Sikora Jan, Gołębiowski Grzegorz

Komisja rewizyjna w składzie:

Tomaszewski Czesław, Pawlik Tomasz, Pacyna Krzysztof.

Jako delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego OSP i jednocześnie przedstawicieli OSP do zarządu wybrano następujących druhów:

Kopis Zenon, Rogowski Paweł, Dziekan Andrzej, ks. Króczyński Zbigniew, Cirkosz Andrzej.

 

Na jubileuszu 100-lecia nadano Jednostce OSP w Wójcinie, za wieloletnią działalność w ochronie przeciwpożarowej, dla dobra społeczeństwa i Rzeczpospolitej Polskiej, decyzją ZOSP RP  Złoty Znak Związkowy, podpisany przez jej Prezesa - Waldemara Pawlaka.

 

 

Artykuł pobrany ze strony www.wojcin.pl