Strona Główna

Drukuj

Sprawozdanie z Walnego 2016

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ  

W WÓJCINIE ZA 2016r

 

            Minął kolejny rok działalności Ochotniczej  Straży Pożarnej w Wójcinie. Jednostka działa, jako stowarzyszenie na podstawie statutu. Posiada swój NIP, REGON, oraz konto bankowe, jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Łodzi.

 

Jest jednostką typu S.   Obecnie jednostka liczy 67 członków czynnych,    5 członków honorowych oraz 41 członków wspierających. Przy OSP działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w liczbie 42. Jednostka posiada średni samochód pożarniczy  z wyposażeniem marki MERCEDES BENZ Za gospodarkę paliwem w jednostce odpowiada Grzegorz Gołębiowski, który jest kierowcą OSP Wójcin od 2005 roku.

W minionym roku odszedł od nas druh Jan Dulas   członek czynny, druh Edmund Zimoch członek wspierający. Uczcijmy minutą ciszy jego pamięć 

W roku 2015 Zarząd OSP odbył 11 protokołowanych i 8 roboczych  posiedzeń,  na których omawiane były poszczególne sprawy a mianowicie:

-         organizacja  kampanii sprawozdawczej za rok 2014,

-         wytypowano druhów na kursy szkoleniowe strażaków

-         omawiano uczestnictwo w zawodach  OTWP

-         omówiono realizację zawodów sportowo pożarniczych CTiF

-    organizacja Dnia Strażaka  

-    zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania

-    typowanie druhów do odznaczeń resortowych oraz wysługę lat

-    Organizacja Dnia Kobiet

-   organizacja pogadanek dla dzieci w Zespole Szkół

-   pomoc mieszkańcom Makowszczyzny w otwarciu placu zabaw

-   organizacja gminnego spotkania opłatkowego dla ZOG ZOSP RP

-  pomoc w organizacji rajdów rowerowych

 

Przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej Wójcin brali udział w 5 posiedzeniach Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łubnicach.

 

W ubiegłym roku Jednostka OSP pozyskała sprzęt ,  umundurowanie i środki ochrony osobistej strażaka na kwotę 10 015 zł.  z tego dotacja MSW w kwocie 2 840 zł, dotacja gminy w wysokości 1350,00 oraz środki własne jednostki w kwocie             5 825zł.  Zakupiono 6 węży tłocznych, 7 mundurów wyjściowych, 4 mundury koszarowe, czapki strażackie i koszule.

 

            Ważnym elementem działalności straży jest wyszkolenie druhów. W ubiegłym roku  12  członków OSP Wójcin brało udział w szkoleniach  w tym:

-kursie podstawowym strażaków – 3 osoby

- w kursie ratownictwa technicznego – 3 osoby

- w kursie kwalifikowanej I pomocy z tytułem ratownika – 2 osoby

Komora dymna -2 osoby

Konserwatorów sprzętu- 2 osoby

Jednostka wyjeżdżała do akcji 6 razy w tym 4 pożary, 1 zagrożenia miejscowe .

Za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach druhowie w 2015r otrzymali ekwiwalent  w wysokości 1400 zł, który  dobrowolnie przekazali na rzecz jednostki.

Ponadto w ramach popularyzacji ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży jednostka OSP Wójcin  wsparła organizacyjnie próbną ewakuacje, jaka została przeprowadzona w Zespole Szkół w Wójcinie, ponadto  druhowie Magda Biegańska, Jagoda Jagiełła  i Michał Wydmuch zaprezentowali pokaz szkoleniowy udzielania pierwszej pomocy. Druhowie Michał Zimoch i Adam Śmiałek przeprowadzili w szkole pogadankę z młodzieżą na temat ochrony przeciwpożarowej i zaprezentowali wyposażenie strażaka do akcji, co cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.

W styczniu ubiegłego roku członkowie OSP wsparli wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W okresie wielkanocnym jednostka OSP Wójcin podtrzymując przyjętą tradycję chodziła po dyngusie zbierając datki na rzecz OSP.  Z dyngusu uzbierano kwotę 7069 zł.  którą przeznaczyliśmy na działalność statutową jednostki.

Jednostka pozyskała także dochód z akcji 1 %  na kwotę 170 zł.

W 2015 roku członkowie naszej jednostki wykonali następujące prace społeczne

-organizacja turnieju

-przygotowanie i organizacja zawodów CTiF

-organizacja i przeprowadzenie festynów

-przeprowadzenie zbiórki publicznej

-prace porządkowe wokół Centrum Kultury i probostwa

- prace remontowe

Koszt prac wyniósł 8 850 zł.

Jednostka wspierała Stowarzyszenie Gospodyń  „Wójcin nad Prosną”  przy organizacji  rajdu rowerowego.    

Jednostka nasza w tym roku była organizatorem sportowo pożarniczych zawodów CTiF na szczeblu gminnym, w których udział wzięli członkowie MDP drużyna  żeńska i męska.

Członkowie MDP OSP Wójcin brali udział w ogólnopolskim turnieju wiedzy pożarniczej na szczeblu gminnym, którego byliśmy organizatorami.

Wspólnie z kapelanem Strażaków na terenie probostwa zorganizowano ognisko dla członków MDP. Jednostka zorganizowała Dzień Strażaka w Wójcinie  a także Dzień Kobiet dla naszych druhen. Druhny w ramach rekompensaty zrobiły niespodziankę druhom i przygotowały dzień mężczyzn. Jest to dowodem na to że czasem niewiele trzeba aby wspólnie pobyć w strażackim gronie i dobrze się bawić. Ponadto członkowie OSP   uczestniczyli w powiatowo- gminnym Dniu Strażaka w Łubnicach w gminnych obchodach Święta Niepodległości w Wójcinie. OSP Wójcin, dzięki gościnności Stowarzyszenia Gospodyń Wójcin nad Prosną. była organizatorem uroczystego spotkania opłatkowego dla ZOG ZOSP RP. Druhna Jagoda Jagiełła podjęła trud zorganizowania balu sylwestrowego, którego dochód przeznaczony został na cele statutowe jednostki, za co jej serdecznie dziękujemy.  Jednostka OSP Wójcin uczestniczyła  także w  uroczystościach kościelnych.

 Jednostka  prenumeruje czasopisma „STRAŻAK w ilości jednego egzemplarza.

 

Jest to sprawozdanie sprawozdawczo wyborcze czyli w jakiś sposób podsumowujące pięcioletni okres pracy Zarządu. Mieliśmy takie szczęście że udało nam się w tym okresie wzbogacić majątek naszej jednostki o kwotę ok. 900 tysięcy złotych w tym zakup samochodu w kwocie 600 tysięcy,  środki własne 200tys, oraz inne dotacje – 100 tys.

 

Większy sprzęt nabyty w tym okresie to: drabina pożarnicza, 2 aparaty powietrzne, piła spalinowa do betonu i stali, wentylator oddymiający, deska ortopedyczna, torba medyczna, pompa szlamowa, 12 kpl ubrań specjalnych, 6 par butów bojowych, 12 hełmów, 18 mundurów koszarowych, 15 par butów koszarowych, 30 mundurów wyjściowych i wiele innego drobnego wyposażenia.

 

 Szczególne podziękowania składam koleżance Dorocie Dudek, która pomimo to że nie jest członkiem OSP nadal prowadzi kronikę naszej jednostki, wkładając w to ogrom pracy i zaangażowania.

 

W imieniu Zarządu jednostki OSP w Wójcinie  składam serdeczne podziękowania  wszystkim członkom  jednostki  za zaangażowanie w organizację  imprez, rozgrywek czy zawodów a także za udział członków OSP w kursach szkoleniowych,  które                        w znaczny sposób podwyższają zdolność bojową i mobilność naszej jednostki.  Podziękowania składam Wójtowi Gminy Łubnice Panu Henrykowi Cioskowi oraz Piotrowi Hyłce Przewodniczącemu Rady Gminy  za otrzymane wsparcie i środki finansowe. Podziękowania składam  także na ręce Aldony  Juszczak Prezesa Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich „Wójcin nad Prosną” za pomoc kulinarną i współpracę  w organizacji imprez, za  współprace dziękujemy Dyrektorowi Zespołu Szkół w Wójcinie Dorocie Ciećka , Zarządowi LKS ZRYW Wójcin oraz Jerzemu Śmiałkowi Prezesowi Klubu  Strzelectwa Sportowego SNAJPER w Wójcinie.

Podziękowania kieruję także do wszystkich mieszkańców za zaufanie i wsparcie naszych poczynań. Bez Waszej pomocy nie dało by się postawić jednostkę na tak wysokim poziomie wyposażenia i wyszkolenia. To dla naszego wspólnego bezpieczeństwa

Wszystkim dziękuję za uwagę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan działalności jednostki OSP Wójcin na rok 2016

 

 

W 2016 roku Zarząd proponuje następujący plan pracy dla OSP  w Wójcinie:

 

1.      Zakupić:

- 2 butle kompozytowe do aparatów powietrznych

- 15 mundurów wyjściowych kompletnych

 

Całkowity koszt zakupu 14 094 zł w tym MSW 5560, dotacja gminy 2000 oraz środki własne 6 534 zł.

 

W miarę możliwości finansowych jednostka przymierza się jeszcze do zakupu kurtek strażackich dla pocztów sztandarowych

 

2.      Proponujemy zorganizowanie następujących imprez i uroczystości ;

 

1.      Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn

2.      Święto Strażaka

3.      Pokazy ewakuacji na obiekcie ZS w Wójcinie i pogadanki

4.      zabawa taneczna

5.      Dzień dziecka dla małych mieszkańców wsi

6.      Spotkania z  dziećmi  z młodzieżą w ramach popularyzacji ruchu strażackiego

7.      Udział w zawodach sportowo pożarniczych seniorów

8.      Pomoc Stowarzyszeniu Gospodyń w zorganizowaniu rajdu rowerowego

 

3. Potrzebujemy zasilić nasze szeregi nowymi członkami. Starsi odchodzą - młodsi muszą ich zastąpić, a co za tym idzie - musimy ich wyszkolić.

 

Potrzeby szkoleniowe:

- szkolenie podstawowe - 3 osoby

- szkolenie dowódców - 2 osoby

- szkolenie konserwatorów sprzętu - 2 osoby

- kurs techniczny - 3 osoby

- komora rozgorzeniowa - 2 osoby