Strona Główna

Drukuj

Informacja ze zbiórki listopad - grudzień

Wójcin 17.12.2012r

 

Informacja ze zbiórki publicznej

Przeprowadzonej przez OSP Wójcin

 

            Na mocy decyzji Wójta Gminy Łubnice UG.5311.I.3.2012r z dnia  22.10.2012r Ochotnicza Straż Pożarna w Wójcinie z siedzibą Wójcin, ul. Gen. Karola Świerczewskiego 4, 98-432 Łubnice przeprowadziła w dniach 2 listopada 2012r do 15 grudnia 2012r na terenie sołectwa Wójcin i Andrzejów gmina Łubnice zbiórkę publiczną do puszek kwestarskich.

 

Podczas zbiórki zebrano Łącznie kwotę 20 540zł (dwadzieścia tysięcy pięćset czterdzieści złotych). Zebrane środki wpłacono na konto Ochotniczej Straży Pożarnej w Wójcinie Nr 82 8413 0000 0800 0345 2000 0103. Środki te zostaną w całości przekazane na działalność statutową – zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4, który w znaczny sposób poprawi bezpieczeństwo mieszkańców wsi, gminy i powiatu, a także wpłynie na efekt ekologiczny przeprowadzanych akcji.

            Pełną kontrolę i nadzór nad zbiórką sprawowała Ochotnicza Straż Pożarna w Wójcinie. Informacje o zbiórce zamieszczone były na stronie internetowej www.osp-wojcin,pl,  na stronie www.wojcin.pl ,  na stronie internetowej Urzędu Gminy Łubnice.