Strona Główna

Drukuj

Sprawozdanie z zebrania Walnego

Sprawozdanie z działalności OSP w Wójcinie

Za rok 2011

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Wójcinie powstała w 1911r. jest więc jednostką ze stuletnią tradycją.

Obecnie jednostka liczy 56 członków czynnych, 25 członków MDP męskiej i żeńskiej, 35 członków wspierających i 7miu honorowych. Wokresie sprawozdawczym odszedł z naszech szeregów członek honorowy Władysław Matusiak. Jednostka posiada 35 letni samochód bojowy STAR 244 od lipca ubiegłego roku zarząd jednostki czyni starania o zakup nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego.

 


            Działalność w roku 2011 rozpoczęła się od wyboru nowego zarządu w skład którego wchodzą:

Prezes - Kopis Zenon

Wiceprezes Naczelnik - Rogowski Paweł

Wiceprezes - Kmiecik Grzegorz

Z-ca Naczelnika - Śmiałek Adam

Sekretarz i jednocześnie Skarbnik - Dziekan Andrzej

Członek zarządu, Gospodarz - Cirkosz Andrzej

Członek zarządu - Mączka Jan

Członek zarządu - Sikora Jan

Członek zarządu - Gołębiowski Grzegorz 

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący komisji rewizyjnej - Tomaszewski Czesław

Sekretarz komisji rewizyjnej - Pawlik Tomasz, 

Członek komisji rewizyjnej -Pacyna Krzysztof.

 

Członkami Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP są:

Kopis Zenon, Rogowski Paweł, Dziekan Andrzej, ks. Króczyński Zbigniew

Członkiem komisji rewizyjnej Oddziału Gminnego OSP RP jest:

Cirkosz Andrzej

 

Zarząd odbył w ubiegłym roku 12 posiedzeń protokołowych i 18 roboczych. Posiedzenia związane były z organizacją wielu imprez i uczestniczenia w życiu społecznym przy uroczystościach kościelnych takich jak asysta przy Obrazie Matki Boskiej Jasnogórskiej 8-9 marzec, asysta Wielkanocna, przy Bożym Ciele i inne.

Z imprez strażackich należy wymienić organizację Dnia Strażaka, organizację Gminnego Zjazdu Delegatów ZOSP RP za co byliśmy odpowiedzialni, organizację i zabezpieczenie zawodów CTIF. Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W zawodach uczestniczyły 2 nasze drużyny męska i żeńska i jak na pierwszy raz spisali się całkiem nieźle, za co mieli zorganizowanego grilla i zabawę z laniem wody sikawkami strażackimi, co było dla nich wielką uciechą.

Największą uroczystością strażacką ubiegłego roku były obchody stulecia naszej jednostki. Przygotowania trwały już od marca, brali w tym udział nie tylko druhowie, strażacy, ale i wielu sympatyków OSP, mieszkańców Wójcina i Andrzejowa. Wyrazy uznania należą się dla Stowarzyszenia Gospodyń z Wójcina za ich wkład w przygotowanie poczęstunku dla gości. Wszyscy mieszkańcy przepracowali wiele godzin społecznie przy organizacji obchodów, było to święto wielu pokoleń Wójcina i Andrzejowa. Nie sposób wymieniać imion i nazwisk by kogoś nie pominąć. Jednostka została odznaczona za działalność na niwie ochrony przeciwpożarowej złotym znakiem związku.

 

Jednocześnie odznaczono wielu strażaków:

- Złotym Znakiem Związku odznaczono byłego prezesa i wieloletniego działacza OSP Stanisława Kulaka.

- Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczono

Krzysztofa Pacynę

Czesława Tomaszewskiego

- Srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczono

Jana Mączkę

Andrzeja Cirkosza

Roberta Gołębiowskiego

Zenona Kopisa

- Brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczono

Bogdana Mączkę

Pawła Rogowskiego

- Odznaką „Strażak Wzorowy” odznaczono

Grzegorza Kmiecika

Tomasza Pawlika

Szymona Kostrzewę

Adama Mączkę

Sebastiana Ciacha

 

            Wręczono także dyplomy okolicznościowe z Zarządu Głównego ZOSP RP i wręczono honorowe krzyże zasługi i patery okolicznościowe dla osób i firm wspierających działalność OSP.

Jednostka Nasza wspólnie ze Stowarzyszeniem Gospodyń Wójcin nad Prosną i Szkołą Podstawową organizowała ponadto święto 11 Listopada i Dzień Seniora. Były to mniejsze przedsięwzięcia, ale też zapisały się pozytywnie w naszej historii. Organizowaliśmy też bal Sylwestrowy w czym pomogły nam nasze Panie ze Stowarzyszenia i żony strażaków, które zawsze napieką ciast, aby nas wspomóc.

 Należy przy tym podziękować wszystkim organizacjom działającym na naszym terenie za udaną współpracę i wsparcie.

 

Należą do nich:

- Ludowy Zespół Sportowy

- Stowarzyszenie Gospodyń Wójcin nad Prosną

- KSS Snajper

- Dyrekcja i grono pedagogiczne naszej szkoły

 

Jednostka OSP Wójcin brała udział w obchodach jubileuszu 100-lecia jednostek OSP w Łubnicach, OSP Dzietrzkowicach i OSP Gola. 

Jednostka nasza zakupiła 15 mundurów galowych i 6 letnich dla dziewczyn za sumę ponad 7000 złotych, z czego 1500 zł dostaliśmy z urzędu gminy i zakupiliśmy dresy dla obu drużyn młodzieżowych za sumę 1700 zł z czego 800zł dostaliśmy z gminy, reszta to nasze własne środki. Inne zakupy przedstawi naczelnik jednostki.

Zarząd jak już wcześniej wspomniano czyni starania do zakupu nowego wozu bojowego.

Został już złożony wniosek o dotację do Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łodzi. Jest przygotowany wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, lecz może być złożony po otrzymaniu promesy z Zarządu wojewódzkiego ZOSP.

            Przeznaczyliśmy 60.000 zł własnych środków co stanowi prawie 10% wartości samochodu. Będzie jeszcze trochę brakowało i jeśli dojdzie do zakupu będziemy szukać pomocy i prosić o nią.

           

Jednostka nasza ma już własną stronę internetową, która jest uzupełniana na bieżąco. Przyczynili się do tego druhowie Maciej Kopis i Paweł Cirkosz.

            Ubiegły rok obfitował w wiele wydarzeń, które myślę odbiły się pozytywnym echem.Wójcin dnia 04.02.2012r